Skära / såga

Fogsvans - Bågfil Fogsvans - Bågfil
Hålsåg Hålsågar
Kniv Knivar