Endast ett sökresultat


Val av Belysning till Cykel

Vad ska man tänka på vid val av belysning till din cykel

När du väljer belysning till din cykel finns det flera viktiga faktorer att tänka på för att säkerställa både din säkerhet och komfort:

  • Ljusstyrka: Se till att ljusstyrkan (mätt i lumen) är tillräcklig för dina behov. En ljusstyrka på minst 100-200 lumen är bra för stadskörning, medan 500 lumen eller mer är lämpligt för mörka landsvägar eller terräng.
  • Typ av lampa: Framljus och bakljus är båda nödvändiga. Framljus hjälper dig att se vägen och bakljus gör dig synlig för andra trafikanter.
  • Batteritid: Välj lampor med lång batteritid, särskilt om du planerar längre cykelturer. Uppladdningsbara lampor är ofta mer ekonomiska och miljövänliga.
  • Montering: Lamporna ska vara enkla att montera och demontera, helst utan verktyg. Kontrollera att de sitter stadigt och inte riskerar att lossna under färd.
  • Synlighet från sidorna: För extra säkerhet är det bra med lampor eller reflexer som gör dig synlig även från sidorna.
  • Vattentålighet: Lamporna bör vara vattentåliga eller vattentäta, särskilt om du cyklar i alla väderförhållanden.
  • Ljusmönster: Ett jämnt ljusmönster utan bländning är viktigt för att du ska se bra utan att blända mötande trafikanter.

Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan du välja rätt belysning som förbättrar din säkerhet och gör dina cykelturer tryggare och mer njutbara.

Vi använder cookies, inklusive tredjeparts, på vår webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt.