Svetsning är en teknik som används för att foga samman två eller flera stycken metaller eller plastmaterial. Det finns många olika typer av svetsning, men de vanligaste är mig-, tig- och pinnsvetsning.

MIG svetsning, eller metal-inert gas svetsning, är en automatisk svetsningsteknik där en skyddande gas, vanligtvis argon eller CO2, sprutas på svetsområdet för att skydda det mot luftens inverkan. En elektrisk ljusbåge skapas mellan en elektrod som är omgiven av en tråd och arbetsstycket, vilket smälter tråden och arbetsstycket tillsammans.

TIG svetsning, eller tunga industriella gas svetsning, är en manuell svetsningsteknik där en skyddande gas, vanligtvis argon, sprutas på svetsområdet. En elektrisk ljusbåge skapas mellan en elektrod och arbetsstycket, vilket smälter tråden och arbetsstycket tillsammans.

Pinnsvetsning, även känd som MMA svetsning, är en manuell svetsningsteknik där en elektrod, som är omgiven av en skyddande skikt, hålls i en elektrisk ljusbåge mellan elektroden och arbetsstycket, vilket smälter tråden och arbetsstycket tillsammans.

Svetsning kräver speciella kunskaper och färdigheter och det är viktigt att utföra det på rätt sätt för att få ett bra resultat och för att undvika olyckor. Svetsning kan också vara en källa till brand och explosioner om det inte utförs på ett säkert sätt.

Vi använder cookies, inklusive tredjeparts, på vår webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt.