Schacklar avsedda för lyft och förankring.
Kan användas som koppling i objektet tack vare den robusta konstruktionen.