Visar alla 10 resultat

Stenstöt, jordstamp & asfaltsstampar
Här hittar du stampar för att komprimera underlaget innan stensättning eftersom det hjälper till att skapa en stabil och jämn grund för stenarna att sitta på. När gruset komprimeras, pressas det samman och blir mer tätt, vilket minskar risken för att det ska förskjutas eller orsaka ojämnheter under stensättningen. Detta är viktigt eftersom ojämnheter kan göra att stenarna inte sitter ordentligt och kan orsaka problem med vattenavrinning och erosion i framtiden. Användning av en stamp för komprimering av gruset är viktigt för att få en bra och hållbar stensättning.

Vi använder cookies, inklusive tredjeparts, på vår webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt.