Köp- & leveransvillkor – Företagskunder

Köp- & leveransvillkor – Företagskunder

På denna sida kan du läsa våra köp- & leveransvillkor för Företagskunder.

Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden (hädanefter även kallad “du”) hos PG Export AB (Org.nr 556807-1434), hädanefter kallat “PG Export AB”, “oss” eller “vi”, på PG Exports webbplatser, via mail, telefon eller övriga kontaktvägar (gemensamt kallade “Webbplatsen”).

Priser

Priser som anges på Webbplatsen anges exklusive moms eller inklusive moms beroende på vad kunden av Webbplatsen har gjort för val. Oavsett hur priserna visas på Webbplatsen summeras alltid priserna inklusive moms och eventuella övriga kostnader innan genomfört köp.

Betalningsalternativ för företagskunder

Svenskregistrerade företag, kommuner och statliga verk betalar via önskad betalfunktion vid beställning. Alternativen presenteras i kassan, bland annat erbjuds faktura 30 dagar och kortbetalning. Det är möjligt att välja alternativ leveransadress i kassan.

Vid val av betalning med faktura kommer en kreditprövning att genomföras av UC. En manuell kreditprövning kan även genomföras av oss. Notera att kreditprövning genomförs efter lagd order och mottagen orderbekräftelse. Efter genomförd kreditprövning kan din förfrågan nekas och du erbjuds då andra betalningsalternativ.

Möjlighet till Swish finns även vid vissa typer av köp. Efter överenskommelse med kundservice kan även förskottsbetalning godtas. Företag kan även betala med betal-/kreditkort vid uthämtning i butik.

Beställning

Hos PG Export AB kan du beställa produkterna via Webbplatsen, e-post eller via kundservice på 031-58 31 30. Vi säljer även våra lagerförda produkter direkt i vår butik på Exportgatan 33 i Göteborg (Hisings Backa)

Leverans

PG Export AB lagerhåller de flesta av de produkter som visas på Webbplatsen. Produkter som finns i lager skickas normalt inom det antal arbetsdagar som anges, vissa produkter skickas från utlandet varför leveranstiden exkluderar tid för själva leveransen. Om leveranstiden skulle avvika ifrån detta, meddelar vi dig som kund, förutsatt att du har angivit en korrekt e-postadress. Du har vid försening rätt att häva köpet utan extra kostnad förutsatt att din beställning avser produkter inom ordinarie sortiment lagerhållna på vårt huvudlager. Om leveranstiden skiljer avsevärt mellan olika produkter förbehåller vi oss rätten att dela upp din leverans.

Frakt

PG Export AB använder Schenker som huvudspeditör för att hantera försändelser. Även andra fraktalternativ kan förekomma beroende på produktens utformning och mottagarens ort. Fraktalternativ som erbjuds innefattar ombud, företagspaket samt pallförsändelser. Fraktavgiften är beroende av produktens pris och karaktär och presenteras innan genomfört köp.

Transportskada

Om produkten kommer bort eller att du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad ber vi dig i första hand anmäla detta till speditören. Därefter kontaktar du vår serviceavdelning på [email protected] och anger ditt ärendenummer från speditören.

Shipment to foreign countries

We can upon request ship to other countries than Sweden. Please send us your request to [email protected] European companies with a valid VAT-number do not have to pay the Swedish VAT. We will without exceptions require prepayment or credit card payment. We reserve the right to refuse sales to foreign countries.

Ångrade köp

Outlösta paket För paket som inte löses ut av Kund inom angiven liggtid, förbehåller vi oss rätten att debitera kunden för fraktavgift, speditörens returfrakt till PG Export AB samt administrationsavgift. Detta gäller även om PG Export AB har skickat produkten till kunden “fraktfritt”.

Garanti och reklamation

Garanti PG Export AB ansvarar för att hjälpa dig som kund i samband med ett garantianspråk, förutsatt att produkten är inhandlad hos oss. De flesta produkter i vårt sortiment omfattas av 1 till 2 års garanti från tillverkaren. Även längre garantitider kan gälla för vissa produkter. Garantitider och villkor går att läsa på enskild tillverkares hemsida, notera att villkor kan skilja mellan privatperson och företag. Observera också att vissa tillverkare erbjuder en utökad garantitid om du registrerar ditt verktyg på deras hemsida. I första hand kommer produkten repareras, men även utbyte kan ske om kostnaden för reparation blir oskäligt hög.

Fel som beror på följande orsaker omfattas vanligtvis inte av tillverkarens garanti:

 • En olyckshändelse efter det att du har fått produkten
 • Vanvård
 • Onormal användning
 • Att du inte följt skötsel- och serviceanvisningar
 • Det som anses vara förslitningsdelar t.ex startsnöre, borstar och tillbehör

Reklamation vid företagsköp När du handlar som företagare, eller använder ett företagsnamn på kvittot, tillämpas Köplagen (1990:931). Enligt denna lag har köparen 2 års reklamationsrätt. Reklamationsrätten omfattar endast tillverkningsfel. Vid en reklamation är det du som köpare som ska påvisa och göra det sannolikt att det är ett tillverkningsfel. Om du önskar nyttja din garanti eller reklamera din produkt kontakta serviceavdelningen på [email protected] så hjälper vi er med att skapa upp ett ärende. Uppge ditt ordernummer, produktens serienummer samt en kortare felbeskrivning för snabbare hantering.

Tvist Om du är missnöjd med ditt köp eller hanteringen av ditt ärende rekommenderar vi att du i första hand kontaktar vår kundservice per mail eller telefon. Om vi inte kan komma överens ska en tvist med anledning av detta avtal avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Personuppgifter

Alla personuppgifter som du lämnar till PG Export AB hanteras i enlighet med PG Exports policy för information om behandling av personuppgifter. Efter att du har genomfört ditt köp hos oss kan din e-postadress och mobilnummer komma att användas för direktmarknadsföringsändamål från oss. Du har alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring genom att avregistrera dig från utskick genom att skicka ett mail till oss. Läs mer om vår policy, om GDPR.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att vägra försäljning till företag eller privatpersoner på godtyckliga grunder.

Felaktig information Vi reserverar oss för eventuella skrivfel så som, men inte uteslutande:

 • Felaktigt publicerade priser
 • Felaktiga specifikationer och tekniska data
 • Felaktiga bilder
 • Felaktig kompabilitet

Vi reserverar oss för att beställda produkter kan utgå hos vår leverantör och vi därför inte kan fullfölja vårt avtal. Om det mot förmodan skulle ske kontaktar vi dig och i största möjliga mån försöker vi hitta en motsvarande produkt.

Force Majeure Om du är en företagskund gäller att PG Export AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om den har sin grund i befriande omständigheter som försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet enligt nedan.

Såsom befriande omständighet ska anses vara bland annat men inte uteslutande:

 • Myndighetsåtgärd
 • Nytillkommen eller ändrad lagstiftning
 • Konflikt på arbetsmarknaden
 • Blockad
 • Strejk
 • Terror
 • Brand eller översvämning
 • Sabotage eller olyckshändelse av större omfattning.
 • Pandemi

I Force Majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc. Vid eventuella otydligheter eller frågor, är ni mer än välkomna att kontakta vår kundservice. Avtal mellan dig och oss ingås på svenska om inte annat uttryckligen överenskommes i det enskilda fallet.

Kontakta oss

031-58 31 30

Kundservice

Vi svarar på alla typer av ärende på nedan mail.
Mail: [email protected]

Besöksadress:

PG Export AB
Exportgatan 33
422 46 Hisings Backa