Köp- & leveransvillkor – Privatkunder

Köp- & leveransvillkor – Privatkunder

På denna sida kan du läsa våra köp- & leveransvillkor för Privatkunder.

Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden (hädanefter även kallad “du”) hos PG Export AB (org.nr 556807-1434), hädanefter kallat “PG Export”, “oss” eller “vi”, på PG Exports webbplatser, via mail, telefon eller övriga kontaktvägar (gemensamt kallade “Webbplatsen”).

Priser och Beställning

Priser

Priser som anges på Webbplatsen anges exklusive moms eller inklusive moms beroende på vad kunden av Webbplatsen har gjort för val. Oavsett hur priserna visas på Webbplatsen summeras alltid priserna inklusive moms och eventuella övriga kostnader innan genomfört köp.

Betalningsalternativ

Privatpersoner betalar via förskottsbetalning, kortbetalning eller Swish

Vid upphämtning i butik kan betalning ske med Swish & betal-/kreditkort.

Beställning

Hos PG Export AB kan du beställa produkterna via Webbplatsen. Vi säljer även våra lagerförda produkter direkt över disk i vår butik på Exportgatan 33 i Göteborg (Hisings Backa).

Leverans

PG Export AB lagerhåller de flesta av de produkter som visas på Webbplatsen. Produkter som finns i lager skickas normalt inom det antal arbetsdagar som anges, vissa produkter skickas från utlandet varför leveranstiden exkluderar tid för själva leveransen. Om leveranstiden skulle avvika ifrån detta, meddelar vi dig som kund, förutsatt att du har angivit en korrekt e-postadress. Du har vid försening rätt att häva köpet utan extra kostnad förutsatt att din beställning avser produkter inom ordinarie sortiment lagerhållna på vårt huvudlager. Om leveranstiden skiljer avsevärt mellan olika produkter förbehåller vi oss rätten att dela upp din leverans.

Frakt PG Export AB använder Schenker som huvudspeditör för att hantera försändelser. Även andra fraktalternativ kan förekomma beroende på produktens utformning och mottagarens ort. Fraktalternativ som erbjuds innefattar ombud, företagspaket samt pallförsändelser. Fraktavgiften är beroende av produktens pris och karaktär och presenteras innan genomfört köp.

Transportskada Om produkten kommer bort eller att du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad ber vi dig i första hand anmäla detta till speditören. Därefter kontaktar du vår serviceavdelning på [email protected]  och anger ditt ärendenummer från speditören.

Shipment to foreign countries We can upon request ship to other countries than Sweden. Please send us your request to [email protected] European companies with a valid VAT-number do not have to pay the Swedish VAT. We will without exceptions require prepayment or credit card payment. We reserve the right to refuse sales to foreign countries.

Outlösta paket För paket som inte löses ut av Kund inom angiven liggtid, förbehåller vi oss rätten att debitera kunden för fraktavgift, speditörens returfrakt till PG Export AB samt administrationsavgift. Detta gäller även om PG Export AB har skickat produkten till kunden “fraktfritt”.

Ångerrätt Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar enligt Distansavtalslagen (2005:59). Ångerfristen börjar gälla från dagen du mottagit produkten. Produkten behöver returneras i oförändrat skick för att du ska få en fullständig kreditering eller återbetalning. Kreditering eller återbetalning sker normalt inom 10 bankdagar efter godkänd retur. Ångerrätten är begränsad vid beställningsvaror som ej är ordinarie lagervara. Du är ansvarig för produktens minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Du som kund står för fraktkostnaden samt eventuella administrationsavgifter om du väljer att ångra ditt köp. Paket som skadas eller tappas bort vid en returförsändelse där frakthandlingen inte är inköpt via PG Export AB kan vi ej ta ansvar för.

Garanti – och Reklamation

Garanti PG Export AB ansvarar för att hjälpa dig som kund i samband med ett garantianspråk, förutsatt att produkten är inhandlad hos oss. De flesta produkter i vårt sortiment omfattas av 1 till 2 års garanti från tillverkaren. Även längre garantitider kan gälla för vissa produkter. Garantitider och villkor går att läsa på enskild tillverkares hemsida, notera att villkor kan skilja mellan privatperson och företag. Observera också att vissa tillverkare erbjuder en utökad garantitid om du registrerar ditt verktyg på deras hemsida. I första hand kommer produkten repareras, men även utbyte kan ske om kostnaden för reparation blir oskäligt hög.

Fel som beror på följande orsaker omfattas vanligtvis inte av tillverkarens garanti:

  • En olyckshändelse efter det att du har fått produkt
  • Vanvård
  • Onormal användning
  • Att du inte följt skötsel- och serviceanvisningar
  • Det som anses vara förslitningsdelar t.ex. startsnöre, borstar och tillbehör

Reklamation vid konsumentköp När du handlar som privatperson via vår webbplats gäller alltid Distansavtalslagen (2005:59) och över disk i butik Konsumentköplagen (1990:932), som ger dig 3 års reklamationsrätt. Reklamationsrätten omfattar endast tillverkningsfel. Det är viktigt att undersöka produkten noggrant när du mottagit den.

Vid en reklamation som sker senare än 6 månader från mottagandet behöver du som konsument påvisa att det är ett tillverkningsfel för att felet ska omfattas av reklamationsrätten. Du behöver reklamera din produkt inom skälig tid från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts.

För mer information se www.konsumentverket.se.

Om en skada uppstår, kontakta serviceavdelning på [email protected] så hjälper vi er med att skapa upp ett serviceärende. Uppge ditt ordernummer, serienummer samt en kortare felbeskrivning för snabbare hantering.

Tvist Om du är missnöjd med ditt köp eller hanteringen av ditt ärende rekommenderar vi att du i första hand kontaktar vår kundservice per mail eller telefon.

Om vi inte kan komma överens ska en tvist med anledning av detta avtal avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Om du är konsument har du även rätt att få din tvist prövad genom alternativ tvistelösning, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser). Vi åtar oss att medverka i tvistelösning med en konsument enligt Lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden (2015:671). Nämnd för alternativ tvistelösning är:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
www.arn.se

EU-kommissionen ställer dessutom en plattform för tvistlösning utanför domstol till konsumenternas förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i samband med dina beställningar på nätet utan att behöva gå till domstol. Plattformen för tvistlösning finns på den externa länken ec.europa.eu/consumers/odr/.

Personuppgifter

Alla personuppgifter som du lämnar till PG Export AB hanteras i enlighet med PG Exports policy för information om behandling av personuppgifter. Efter att du har genomfört ditt köp hos oss kan din e-postadress och mobilnummer komma att användas för direktmarknadsföringsändamål från oss. Du har alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring genom att avregistrera dig från utskick genom att skicka ett mail till oss. Läs mer om vår policy, om GDPR.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att vägra försäljning till företag eller privatpersoner på godtyckliga grunder.

Felaktig information Vi reserverar oss för eventuella skrivfel så som, men inte uteslutande:

  • Felaktigt publicerade priser
  • Felaktiga specifikationer och tekniska data
  • Felaktiga bilder
  • Felaktig kompabilitet

Vi reserverar oss för att beställda produkter kan utgå hos vår leverantör och att vi därför inte kan fullfölja vårt avtal. Om det mot förmodan skulle ske kontaktar vi dig och i största möjliga mån försöker vi hitta en motsvarande produkt.

Force Majeure Om du är konsument gäller vad som stadgas i Konsumentköplagen (1990:932) avseende befrielse från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal.

Vid eventuella otydligheter eller frågor, är ni mer än välkomna att kontakta vår kundservice. Avtal mellan dig och oss ingås på svenska om inte annat uttryckligen överenskommes i det enskilda fallet.

Kontakta oss

031-58 31 30

Kundservice

Vi svarar på alla typer av ärende på nedan mailadress.
Mail: [email protected]

Besöksadress:

PG Export AB
Exportgatan 33
422 46 Hisings Backa