Vår affärsidé

PG Export AB importerar, tillverkar och marknadsför tillbehör och reservdelar till lastbilar- & entreprenadmaskiner av hög kvalitet till bra priser. Vår huvudsakliga marknad där våra samarbetspartners finns är inom entreprenad, transport, återvinning, bygg och anläggning.  Vår styrka ligger i vårt kontaktnät med starka leverantörer och breda sortiment. Vi skall nå en marknadsledande position genom hög personliga service, branschnärvaro och effektiva lösningar för våra kunder. Vi är en långsiktig och engagerad partner som bidrar till våra kunders effektivitet och lönsamhet med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vår målsättning är att på ett etiskt och effektivt sätt bedriva ett långsiktigt bärkraftigt företag, för oss och vår personal, våra leverantörer och inte minst för våra goa kunders skull.

PG Export AB

Produkter med kvalité sedan 1983

Aktivt miljöarbete ger resultat

PG Export ABs verksamhet ska bedrivas så att kundernas krav och förväntningar kan tillgodoses samt att vi följer gällande lagar och andra krav.

Företagets ledningssystem har upprättats med syfte att stödja affärsidén och de långsiktiga strategierna. Det ska utgöra ett stöd för företagets personal i det dagliga arbetet och därigenom bidra till ökad effektivitet. Ett viktigt syfte är att det även ska utgöra grund för ständiga förbättringar och för att kunna påvisa sådana förbättringar har mätbara kvalitets- och miljömål ställts upp där företagets ambitioner kan avläsas.

Miljöutredningar ska utgöra underlag för prioritering när det gäller förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar. Miljöbelastning orsakad av verksamheten ska begränsas och successivt minskas. En strävan är att vid sortimentsförnyelse beakta produktens miljöbelastning.

Vid val av transportörer väljer vi transportföretag som arbetar aktivt med miljö- och samhällsfrågor, och som dessutom är ISO certifierade.

Vår personal är utbildad och motiverad att uppträda och agera på ett kvalitets- och miljömässigt ansvarsfullt sätt i sitt dagliga arbete.

Möt vårt team

Lennart Götz
Försäljning

Patrik Zetterlund
Försäljning

Tina Glädt
EKONOMI

Butik & verkstad

Välkommen in till vår butik, kaffet är på!

Öppetider butik & verkstad
Mån – Tors 07:00-16:00 (V.28-33 07.00-15.00)
Fre 07:00-15:00