Visar 1–12 av 14 resultat

Kättingredskap Klass 10
kättingredskap i klass 10 med säkerhets- och förkortningskrokar.
Förutom klara standardvarianter så bygger vi efter era önskemål med större öglor eller speciallängder.


Guide för köp av kättingredskap / lyftkätting

Vad man bör tänka på vid köp av kättingredskap / lyftkätting

Vid köp av kättingredskap eller lyftkätting är det viktigt att överväga flera faktorer för att säkerställa säkerhet och effektivitet. Här är några viktiga aspekter att tänka på:

1. Användningsområde

  • Typ av last: Fundera på vilken typ av last som ska hanteras. Olika kättingtyper och kättingredskap är designade för att hantera specifika laster, inklusive deras form, storlek och vikt.
  • Miljö: Överväg miljön där kättingarna ska användas. För extrema förhållanden, som hög värme, kyla eller kemisk exponering, behövs specialanpassade kättingtyper.

2. Kapacitet och Belastningsgräns

  • Arbetsbelastningsgräns (WLL): Kontrollera att kättingen har rätt arbetsbelastningsgräns för den tänkta applikationen. Överskrid aldrig den rekommenderade arbetsbelastningen.
  • Säkerhetsfaktor: Kontrollera säkerhetsfaktorn som används av tillverkaren. En högre säkerhetsfaktor ger en större säkerhetsmarginal.

3. Material och Konstruktion

  • Material: Kättingar tillverkas av olika material som kolstål, rostfritt stål och legeringar. Välj material baserat på hållbarhet, korrosionsbeständighet och vikt.
  • Konstruktion: Kontrollera kättingens konstruktion, inklusive länkarnas design och svetsningar. En robust konstruktion minskar risken för brott.

4. Certifiering och Standarder

  • Certifieringar: Säkerställ att kättingarna och lyftredskapen är certifierade enligt gällande standarder, som exempelvis EN 818 för lyftkättingar i Europa.
  • Tillverkarens anseende: Köp från välrenommerade tillverkare som följer strikta kvalitets- och säkerhetsstandarder.

5. Underhåll och Inspektion

  • Regelbunden inspektion: Inspektera kättingarna regelbundet för tecken på slitage, skador eller deformationer. Detta inkluderar kontroll av länkar, krokar och andra anslutningskomponenter.
  • Underhåll: Följ tillverkarens rekommendationer för underhåll. Kättingar kan behöva smörjas och skyddas mot korrosion för
Vi använder cookies, inklusive tredjeparts, på vår webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt.