Endast ett sökresultat

Utlösningstolerans i flera olika klassningar
Repeternoggrannhet och precision vid minst 5 000 lastväxlingar
För kontrollerad höger- och vänsterdragning
Med räfflad vridknapp på fyrkantsadaptern för manuell framdragning
Man ändrar manöverriktningen genom att sticka igenom drivningsfyrkanten
Dubbelskala i Nm och lbf•ft delning för exakt inställning
Inklusive fint delbar Nm mikrometerskala för en fin och exakt inställning
Stort fönster med luppfunktion optimerar avläsningen
Vridmomentsutlösning hörs och känns tydligt genom snabbutlösning
Med robust spärrmekanism med 30 kuggar
Vridmomentet ställs in snabbt och säkert när man vrider på handtaget
Säker låsmöjlighet på handtaget
Spärrhuvud med tryckknapp för snabb löstagning
Ergonomiskt och användarvänligt 2-komponentgrepp med mjukzon
Fyrkantdrivning enligt DIN 3120 / ISO 1174 med kulspärr
Individuellt serienummer för tydlig produktidentifiering
inklusive kalibrer-konformitetsförklaring enligt DIN EN ISO 6789:2017(E) – återförbar till nationell standard

Vi använder cookies, inklusive tredjeparts, på vår webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt.