1 produkt

 • Utlösningstolerans i flera olika klassningar
 • Repeternoggrannhet och precision vid minst 5 000 lastväxlingar
 • För kontrollerad höger- och vänsterdragning
 • Med räfflad vridknapp på fyrkantsadaptern för manuell framdragning
 • Man ändrar manöverriktningen genom att sticka igenom drivningsfyrkanten
 • Dubbelskala i Nm och lbf•ft delning för exakt inställning
 • Inklusive fint delbar Nm mikrometerskala för en fin och exakt inställning
 • Stort fönster med luppfunktion optimerar avläsningen
 • Vridmomentsutlösning hörs och känns tydligt genom snabbutlösning
 • Med robust spärrmekanism med 30 kuggar
 • Vridmomentet ställs in snabbt och säkert när man vrider på handtaget
 • Säker låsmöjlighet på handtaget
 • Spärrhuvud med tryckknapp för snabb löstagning
 • Ergonomiskt och användarvänligt 2-komponentgrepp med mjukzon
 • Fyrkantdrivning enligt DIN 3120 / ISO 1174 med kulspärr
 • Individuellt serienummer för tydlig produktidentifiering
 • inklusive kalibrer-konformitetsförklaring enligt DIN EN ISO 6789:2017(E) – återförbar till nationell standard
Vi använder cookies, inklusive tredjeparts, på vår webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt.