Visar 1–12 av 21 resultat

Motorsåg från STIHL
Vi har motorsågar ur alla segment och storlekar.
Motorsåg för trädfällning, gallring m.m.


Så Sköter Du om Din Stihl Motorsåg: En Guide från oss på PG Export AB

En motorsåg är ett kraftfullt verktyg som kan göra tunga jobb enklare och snabbare. För att säkerställa att din Stihl motorsåg fungerar effektivt och har en lång livslängd, är det viktigt att sköta om den på rätt sätt. Här är en guide för hur du bäst tar hand om din motorsåg.

1. Rengöring En ren motorsåg fungerar bättre och håller längre.
Efter varje användning: Kedja och svärd: Ta bort kedjan och svärdet och rengör dessa delar noggrant. Använd en borste för att avlägsna sågspån och smuts.
Kedjespår: Rensa spåret på svärdet med en smal, spetsig verktyg som en skruvmejsel för att undvika att skräp bygger upp och påverkar kedjans rörelse.
Luftfilter: Rengör luftfiltret regelbundet för att förhindra att damm och skräp blockerar luftflödet till motorn. Om filtret är tvättbart så tvätta filtret med varmt tvålvatten och låt det torka innan du återinstallerar det.

2. Smörjning För att förhindra slitage och hålla motorsågen i toppskick, är smörjning av kedjan och andra rörliga delar avgörande.
Kedjeolja: Se till att kedjeoljetanken alltid är fylld med rätt typ av kedjeolja. Kontrollera och fyll på olja varje gång du fyller på bränsle.
Kedjespänning: Justera kedjespänningen regelbundet. En för lös kedja kan hoppa av svärdet, medan en för stram kedja kan orsaka onödigt slitage.

3. Bränsle och motorvård Korrekt bränsleblandning och motorunderhåll är kritiska för att motorsågen ska fungera optimalt.
Bränsleblandning: Stihl motorsågar använder en blandning av bensin och tvåtaktsolja. Följ tillverkarens rekommendationer för rätt blandningsförhållande (vanligtvis 2%).
Bränsletank: Använd färskt bränsle och förvara det i en ren, godkänd behållare. Gammalt eller förorenat bränsle kan orsaka startproblem och skada motorn.
Förgasare: Justera förgasaren om motorsågen inte går jämnt eller om den dör ofta. Detta kan kräva professionell service om du inte är bekant med proceduren.

4. Skärverktyg En vass kedja gör arbetet säkrare och mer effektivt.
Slipning av kedjan: Kontrollera kedjans skärförmåga regelbundet. Använd en fil för att slipa tänderna och bibehålla deras skärpa. Följ tillverkarens instruktioner för korrekt filning. Vi har även filmallar om du är osäker.
Utbyte av kedjan: Byt ut kedjan om den är skadad eller om tänderna är för slitna för att slipa om. Kontrollera också att svärdet är i gott skick och byt ut det vid behov.

5. Förvaring Rätt förvaring förlänger livslängden på din motorsåg.
Torra förhållanden: Förvara motorsågen på en torr plats, skyddad från fukt och extrema temperaturer. Fukt kan orsaka rost och andra skador.
Skyddshölje: Använd ett skyddshölje för svärdet och kedjan när motorsågen inte används för att skydda skärverktygen och förhindra olyckor.
Långtidsförvaring: Om motorsågen inte ska användas under en längre tid, töm bränsletanken och kör motorn tills den stannar för att undvika att bränslerester skadar motorn.

6. Regelbunden service Att få motorsågen servad av en professionell på regelbunden basis kan förhindra större problem och hålla den i toppskick.
Serviceintervall: Följ Stihls rekommenderade serviceintervaller och ta motorsågen till en auktoriserad serviceverkstad för regelbundna kontroller och underhåll.
Genom att följa dessa skötselråd kan du säkerställa att din Stihl motorsåg fungerar effektivt och pålitligt i många år framöver. Regelbunden rengöring, korrekt smörjning, noggrann bränslehantering, och professionell service är nyckeln till en välmående motorsåg.
Vi använder cookies, inklusive tredjeparts, på vår webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt.